Sveriges äldsta sluss

Lilla Edets sluss är en av de första slussarna som öppnades i Sverige. Arbetet med slussen i Lilla Edet påbörjades på 1580-talet efter ett förslag från Johan III. Den kunde tas i bruk 1607. Slussen förstördes flera gånger under krigen med danskarna men byggdes upp igen. 1832 fullbordade Nils Ericson Ströms kanal med en sluss av samma format som de i Göta Kanal. Den sluss som idag används är byggd 1916 och ingår i Trollhätte kanal. Vid gamla slussen finns en minnessten som 1930 restes till minne av de 47 soldater, från Västgöta-Dals regemente, som drunknade efter att ha släckt den stora branden i Lilla Edet den 29 augusti 1830.

Information från Wikipedia.

Läs mer på kommunens hemsida här: http://www.lillaedet.se/kommunpolitik/kommunfakta/historia.139.html