Lödöse Museum

Lödöse museum är huvudsakligen ett arkeologiskt museum. Det första museet i Lödöse öppnade 1965, efter att man gjort ett antal större utgrävningar. Deras nuvarande museibyggnad, invigd 1994, är bättre anpassad för en bredare verksamhet. Sedan sommaren 2012 finns också Lödöse bibliotek i samma byggnad – vilket har skapat en unik mix av museum och bibliotek.

Mer om Lödöse Museum finner du på deras hemsida:
http://www.lodosemuseum.se/

Utöver museet så verkar en teatergrupp som heter ”Ljudaborgs Kulturförening” bakom Lödöse Museum, där de bjuder in till fantastiska teaterföreställningar för alla åldrar.

Läs mer här:
http://www.ljudaborg.se/