Lilla Edets kommun

Även om du är ny eller gammal i kommunen så är det alltid bra att hålla koll på kommunens hemsida för att få uppdateringar kring det som rör just din kommun. Här finner du information ifrån allt som sophämtning, sotning till äldreomsorg och förskoleverksamhet m.m.

Lilla Edets Kommuns hemsida står följande:

Webbplatsen vänder sig i första hand till kommunens invånare, men också till personer eller företag med intresse av att på olika sätt etablera sig i Lilla Edets kommun, till anställda och förtroendevalda inom kommunen, samt näringsliv, turister och medier.

Mål med webbplatsen är att den ska:

  • Informera om vad som händer i Lilla Edets kommun
  • Informera om vad Lilla Edets kommun gör
  • Vara aktuell, tillgänglig och användarvänlig
  • Ge bra och effektiv service
  • Fylla en demokratisk funktion genom att till exempel underlätta dialogen mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän