Hjärtumsyxan

Från 1885 till 2013 tillverkades kvalitetsyxor i Hjärtum. Först på Daskebacken, senare
vid Kärrsbacken och i smedjor vid vägskälet nedanför Hjärtums kyrka. Tre skickliga
smeder gjorde namnen Daskebacken och Hjärtum kända även utanför Sveriges gränser för sina yxor.

Johan Jonsson, 1844-1929, föddes vid Kläppemossen i västra Hjärtum. Han hyrde kvarnsmedjan vid Daskebacken.
Johan Skog, 1896-1972, började 1912 som lärling och hantlangare till Jonsson och förde kunskapen vidare. Han byggde sig en smedja vid vägskälet i Hjärtum.
Willy Persson, 1935-2013, kom som lärpojke till Johan Skog 1948, erövrade gesällbrevet 1954 och övertog smedjan 1963.

Läs mer om dessa tre herrar här:
PDF från Lodose.eu – (http://www.lodose.eu)

Artikel om Willy:
http://www.ttela.se/Klangen-från-städet-har-tystnat

Willy

Willy Persson